IT/TEKNIK

"Fel höja skatten på biodiesel"

februari 25, 2013

Skatteverket har beslutat att höja skatten på RME, den vanligaste typen av biodiesel, med motiveringen att en liten del av biodieseln består av metanol av fossilt ursprung, och följaktligen ska beläggas med koldioxidskatt.

Slavliknande förhållanden vid Amazon i Tyskland

februari 18, 2013

USA-ägda Amazon, världens största internetvaruhus, med tidvis flera 100 000 anställda, varav många säsongsanställda, vid sina logistikcentra, har granskats i en tysk TV-dokumentär.

Logent köper delar av UnitedLog

februari 18, 2013

Logent förvärvar konsultföretaget UnitedLogs affärsområde 4PL services. Förvärvet innebär att Logent får rätt att använda varumärket UnitedLog och använda IT-stödet Primelog.

Varje felplock kostar 150 kronor

februari 12, 2013

En rapport från den internationella undersökningen "Dolda kostnader" visar att distributionscentraler förlorar i genomsnitt nästan 2,7 miljoner kronor per år på grund av felplock.

Logistik växer för utbildningsföretag

januari 8, 2013

Training Partner har vuxit till att bli det femte största utbildningsföretaget i Sverige. Företaget arbetar främst med teknik- och besiktningsutbildning. Ett affärsområde som växer är logistik och affärsutveckling.

E-handeln ökade med 33 procent

januari 7, 2013

Den senaste e-barometern, den kvartalsvisa prognosen om e-handel som Handelns utredningsinstitut publicerar ihop med Posten och Svensk distanshandel, ger bilden av en expansiv e-handelsbransch.

Internethandeln med alkohol ökar

januari 7, 2013

Inköpen av alkohol via Internet ökade under 2011 och 2012 visar en färsk rapport från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, vid Stockholms universitet.