INKÖP

Mat via nätet rusar

november 5, 2014

Livsmedelsförsäljningen via nätet ökade med 46 procent under det tredje kvartalet 2014 jämfört med samma period förra året. Försäljningen av middagslösningar stod för 29 procents ökning medan lösplocksförsäljningen ökade med 64 procent.

Förenklad importmoms när Skatteverket tar över

oktober 20, 2014

Från och med den 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag som importerar varor redovisa och betala moms på import direkt till Skatteverket, istället för som idag till Tullverket.

Åkeribranschen välkomnar funktionsupphandlingar

oktober 6, 2014

Regeringens Färdplan för offentlig upphandling är ute på remiss. Det gäller en harmonisering med det EU-direktiv som reglerar upphandling, där hållbarhet ska få större fokus. En central fråga är att gå från teknikstyrd till funktionsinriktade upphandlingar.

"Utsläppshandeln måste förbättras"

juni 19, 2014

– Det viktigaste just nu att få upp priset på utsläppsrätter, säger Lars Zetterberg, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. I en färsk rapport beskriver IVL och Fores hur EUs utsläppshandelssystem fungerar och hur det behöver vässas för att fungera som tänkt.

EUs nya konsumentregler ändrar e-handelns returregler

juni 2, 2014

Den 13 juni träder EUs nya, harmoniserade konsumentlagstiftning ikraft, som ersätter tidigare nationella konsumentregler. Den nya reglerna innebär bland annat ökade informationskrav för e-handlare, men ger också e-handlare rätt att ta ut avgifter för returer.