INFRASTRUKTUR

Förstår stockholmarna värdet av Norrland?

mars 1, 2013

I ett debattinlägg ifrågasätter Järnvägsfrämjandets Hans Sternlycke om "Stockholmarna" förstår Norrlands betydelse för landets tillväxt. "Trots alla fakta verkar politikerna tro att all tillväxt produceras i Stockholm" skriver han bland annat:

Kritik för regeringens nej till Norrbotniabanan

februari 27, 2013

Regeringen har sagt nej till Norrbotniabanans ansökan om medel ur budgeten för TEN-T (Trans European Networks-Transport) för planering av Norrbotniabanans första del. Därmed kan inte ansökan skickas in till EU.

Malmö vill rusta upp järnvägsnätet

februari 22, 2013

Copenhagen Malmö Port (CMP) och Malmö Stad har lämnat in en EU-ansökan till Näringsdepartementet om stärkt infrastruktur i Mellersta och Norra hamnen i Malmö.

Seminarium om ny tunnel Köpenhamn-Malmö

februari 22, 2013

Köpenhamns Kommun och Malmö stad undersöker tillsammans möjligheterna till en ny tunnelförbindelse mellan stadskärnorna. Det skulle i så fall bli en förlängning av danska Metron.

Norska transportutskottet i Göteborg

februari 14, 2013

Norska stortingets utskott för transport och kommunikationer besökte Göteborg den 13 februari. Infrastruktur- och transportfrågor var i fokus.

Nytt tågtransportavtal till Europa

februari 12, 2013

Green Cargo och VIIA har skrivit ett samarbetsavtal som innebär utökade import- och exportmöjligheter till och från Sverige. Samarbetet knyter samman Green Cargos inrikes nätverk med VIIAS utrikeserbjudande.

Oskarhamn hoppas på ro-ro till Lettland

februari 11, 2013

Oskarshamns hamn planerar att bygga en ny färjeterminal för Gotlandstrafiken och en framtida RoRo-förbindelse till Ventspils i Lettland som ett led i det EU-stödda CARGOTO-projektet.

Ny näringslivsgrupp debatterar mälarsjöfart

februari 8, 2013

I ett debattinlägg på vlt.se med rubriken ”Mälarsjöfarten måste utvecklas” skriver en rad intressenter ur den nystartade näringslivsgruppen Mälarlogistik att mälarsjöfarten behövs för tillväxten och näringslivets godstransporter.

Avhandlar godsflöden i städer

februari 6, 2013

– Att organisera godsflöden i städer glöms ofta bort, säger chalmersforskaren Maria Lindholm. Nyligen disputerade hon med en avhandling om godstransporter i städer och hur kommuner kan arbeta smartare för att ta hänsyn till dem.