INFRASTRUKTUR

Infranord varslar 400

oktober 1, 2013

Som en effekt av bl a vikande volym när det gäller järnvägssatsningar har en övertalighet beräknad till cirka 400 tjänster över hela landet, varslats av Infranord till Arbetsförmedlingen.

Estland får sin första normalspåriga järnväg

september 26, 2013

Rail Baltic, som är en del i EU-programmet TransEuropeiska Transportnät, TEN-T, ska länka samman Finland, Baltikum, Polen och Tyskland. Konsultbolaget WSP har, tillsammans med estniska partners, fått uppdraget att projektleda den del av järnvägsförbindelsen som ska gå genom Estland.

Nässjöföretag fixar järnvägsjobb till unga

september 24, 2013

Sju grabbar och en tjej, nyutbildade inom järnvägssektorn, hade förmodligen varit arbetslösa om inte Nässjö-företaget Infraservice Scandinavian AB lanserat ett koncept, som gäller yrkesintroduktion.

Näringslivets Transportråd kritiserar höjda banavgifter

september 24, 2013

Näringslivets Transportråd är kritiskt till de kraftigt höjda banavgifter som redan beslutats och de ytterligare höjningar som anges i Trafikverkets förslag till Nationell Plan för transportsystemet 2014–2025 som nu är ute på remiss.

Ännu en kombiterminal till Logent

september 23, 2013

Från och med 1 november 2013 ska kombiterminalen Arken i Göteborgs hamn drivas av den snabbexpanderande terminaloperatören Logent.

Genombrott i Hallandsås

september 3, 2013

På onsdag den 4 september beräknas den sista tunneldelen genom Hallandsåsen äntligen vara genomborrad.

Tågpendeln till Falköping ersätter 5000 lastbilar

september 2, 2013

Den 4 september inviger Jula AB och Falköpings kommun en ny godstågspendel mellan Göteborgs hamn och Falköping. Godstågen ska ersätta de 5 000 lastbilar som årligen kör varor från Göteborgs hamn till Julas centrallager i Skara.