FORSKNING

Krympande svensk fartygsflotta

augusti 18, 2017

Enligt Trafikanalys årliga rapport ”Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation” transporteras mellan