FASTIGHETER

Svårt få finansiering till logistikfastigheter

mars 5, 2012

Hälften av årets logistikbyggnationer finansieras av slutanvändaren själv eftersom bankerna ser logistikinvesteringar som riskfyllda. Det visar Colliers färska rapport Nordic Real Estate Review.

Stora logistikbyggen på gång i Hallsberg

februari 15, 2012

Hallsberg strax söder om Örebro utvecklas till en allt viktigare logistik- och transportnod. Läget i mötet mellan E20 och riksväg 50/Bergslagsdiagonalen, Västra stambanan och den nord-sydliga järnvägslinjen Gävle-Örebro-Mjölby tillsammans med Sveriges största rangerbangård är optimalt.

Stadshuset ska bli Green Building

februari 15, 2012

Fastighetsutvecklaren Arcona har fått uppdraget att bygga om Stockholms stadshus tre storkök, en del i arbetet att miljöklassificera stadshuset enligt Green Building.

Newsec förvaltar logistikytor

februari 14, 2012

Newsec Asset Management har fått i uppdrag att förvalta ytterligare drygt 80 000 kvm, främst logistikyta, fördelat på fyra fastigheter i Haninge, Linköping, Nässjö och Hyllinge

Ja till nytt logistikcentrum på Hisingen

februari 10, 2012

Kommunstyrelsen i Göteborg har röstat igenom detaljplanen för ett logistikcentrum på Hisingen. MP röstade nej, då de menar att stora naturområden förstörs.

Stor efterfrågan på logistikfastigheter

februari 1, 2012

Efterfrågan på logistikfastigheter är fortsatt stor i Sverige. Sett till antalet projekt blir 2012 det nästa mest expansiva året sedan 2002 och de nybyggda ytorna blir större än genomsnittet för tioårsperioden.