EKONOMI

Seko varslar om strejk

maj 5, 2017

Fackförbundet Seko har varslat Almega Tjänsteförbunden och Spårtrafikbranschen om strejk.