ARBETSMARKNAD

Sekostrejk avblåst

maj 15, 2017

Seko och Almega har enats om ett treårsavtal för spårtrafikbranschen,

Seko varslar om strejk

maj 5, 2017

Fackförbundet Seko har varslat Almega Tjänsteförbunden och Spårtrafikbranschen om strejk.