IT/TEKNIK

AI-center till Göteborg

maj 25, 2018

Nyligen lanserade digitaliseringsminister Peter Eriksson en internationellt ledande samverkansmiljö för