INKÖP

"Utsläppshandeln måste förbättras"

juni 19, 2014

– Det viktigaste just nu att få upp priset på utsläppsrätter, säger Lars Zetterberg, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. I en färsk rapport beskriver IVL och Fores hur EUs utsläppshandelssystem fungerar och hur det behöver vässas för att fungera som tänkt.

EUs nya konsumentregler ändrar e-handelns returregler

juni 2, 2014

Den 13 juni träder EUs nya, harmoniserade konsumentlagstiftning ikraft, som ersätter tidigare nationella konsumentregler. Den nya reglerna innebär bland annat ökade informationskrav för e-handlare, men ger också e-handlare rätt att ta ut avgifter för returer.

Norge vill stoppa ICAs inköpssamarbete

februari 14, 2014

Den norska konkurrensmyndigheten har lämnat ett förhandsbesked om att de avser att stoppa samarbetsavtalet mellan ICA Norge och Norgesgruppen. ICA och Norgesgruppen har nu till den 25 april att inkomma med kommentarer. Myndigheten återkommer därefter med sitt besked.

IKEA vill göra hållbara inköp

januari 29, 2014

Nästan en tredjedel av allt trä som användes under 2013 var antingen FSC-certifierat eller återvunnet, skriver IKEA i sin hållbarhetsrapport.

Södertörnskommuner letar logistikpartner

december 16, 2013

Åtta kommuner i Stockholms södra delar går ut med förfrågningsunderlag till logistikpartner för samordnade varutransporter. Södertörnskommunerna hoppas på halverade koldioxidutsläpp och minskad godstrafik.

Hög efterfrågan på logistiker

december 12, 2013

Efterfrågan på logistikkompetens är stor, jobbsajten Stepstone har sett en fördubbling av antalet utlysta tjänster i år.
– I storstäderna med omnejd men även i Norrland är efterfrågan hög, säger Charlotte Ulvros, marknadschef på Stepstone.

Historiskt WTO-avtal gynnar logistikhubar

december 9, 2013

Ett avtal mellan WTOs idag 159 medlemsstater är en efterlängtad framgång för organisationen och för dess nye generalsekreterare Roberto Azevêdo, efter tuffa förhandlingar i Bali, Indonesien som avlutades i veckan.

Julrekord i e-handeln igen

december 5, 2013

Färsk statistik från PostNord Logistics tyder på att det återigen blir en rekordjul för detaljhandeln. I förra veckan levererade PostNord Logistics rekordmånga pall med julklappar till Sveriges butiker.

Inköpschefsindex steg oväntat mycket

december 2, 2013

Inköpschefsindex för Sverige steg till 56,0 i november från 52,0 månaden före, enligt Silf/Swedbanks index, och är därmed tillbaka till septembernivån. Väntat var en uppgång till 53,7.