INKÖP

Åkeribranschen välkomnar funktionsupphandlingar

oktober 6, 2014

Regeringens Färdplan för offentlig upphandling är ute på remiss. Det gäller en harmonisering med det EU-direktiv som reglerar upphandling, där hållbarhet ska få större fokus. En central fråga är att gå från teknikstyrd till funktionsinriktade upphandlingar.

"Utsläppshandeln måste förbättras"

juni 19, 2014

– Det viktigaste just nu att få upp priset på utsläppsrätter, säger Lars Zetterberg, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. I en färsk rapport beskriver IVL och Fores hur EUs utsläppshandelssystem fungerar och hur det behöver vässas för att fungera som tänkt.

EUs nya konsumentregler ändrar e-handelns returregler

juni 2, 2014

Den 13 juni träder EUs nya, harmoniserade konsumentlagstiftning ikraft, som ersätter tidigare nationella konsumentregler. Den nya reglerna innebär bland annat ökade informationskrav för e-handlare, men ger också e-handlare rätt att ta ut avgifter för returer.

Norge vill stoppa ICAs inköpssamarbete

februari 14, 2014

Den norska konkurrensmyndigheten har lämnat ett förhandsbesked om att de avser att stoppa samarbetsavtalet mellan ICA Norge och Norgesgruppen. ICA och Norgesgruppen har nu till den 25 april att inkomma med kommentarer. Myndigheten återkommer därefter med sitt besked.

IKEA vill göra hållbara inköp

januari 29, 2014

Nästan en tredjedel av allt trä som användes under 2013 var antingen FSC-certifierat eller återvunnet, skriver IKEA i sin hållbarhetsrapport.