INFRASTRUKTUR

Tvärstopp för nya Slussen

december 14, 2012

Mark- och miljödomstolen säger nej till de omstridda planerna på en fullskalig nybyggnation vid Slussen i Stockholm. Detaljplanen, som förutsätter att 30-talets prisade logistiklösning jämnas med marken, har redan stött på patrull genom att flera finansiärer dragit sig ur.

Skåne som logistikläge kartlagt

november 19, 2012

I helgens näringslivsbilaga av Sydsvenskan görs en stor kartläggning av Skåne som lager och logistikläge och problematiken kring brist på mark och ökade transportutsläpp. "Skåne är Sveriges största transitområde för landsvägstransporter" säger Gösta Hultén, Intelligent Logistiks grundare och en av de intervjuade i reportaget.

Katrineholm satsar 34 nya miljoner i sitt logistikcentrum

november 15, 2012

Infrastruktursatsningen på Katrineholms logistikcentrum är den enskilt största investeringen som ska genomföras i Katrineholm nästa år. Den upptar nära hälften av kommunstyrelsens kassa för investeringar.

Mångmiljonorder till Nässjö

november 9, 2012

Tre företag i Nässjö har gemensamt vunnit en infrastrukturupphandling åt Trafikverket, värd 150 miljoner kronor om spårbyte Alvesta-Älmhult. “Det är banbrytande att samverka så här” säger Joakim Stenkvist, vd på Svensk Järnvägsteknik.

80 000 kylskåp på räls

november 9, 2012

Stena har tecknat ett treårigt avtal med El-Kretsen om transport och återvinning av 80 000 kylskåp per år. Transporterna ska skötas med tåg mellan norra Sverige och återvinningcentralerna i syd.