INFRASTRUKTUR

Byggstart för utbyggd Kapellskärs hamn

oktober 23, 2013

I början av oktober var det dags att sätta igång arbetet med att bygga om Kapellskärs hamn. Nu är mudderverket Attilla på plats och sprängningsarbetena har startat. 2016 ska allt vara klart.

Ny modell för järnvägsunderhåll

oktober 1, 2013

En ny modell som analyserar hur järnvägsspår bryts ner av dynamiska krafter där tåg far fram och som räknar ut hur spårunderhåll blir kostnadseffektivt föreslås i en avhandling. Bra spårkvalitet minimerar risken för tågurspårning och ett effektivare underhåll spar pengar åt staten. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet med Malmbanan som studieobjekt.

Infranord varslar 400

oktober 1, 2013

Som en effekt av bl a vikande volym när det gäller järnvägssatsningar har en övertalighet beräknad till cirka 400 tjänster över hela landet, varslats av Infranord till Arbetsförmedlingen.