ÅSIKT

Oförsvarlig försvarslogistik

juli 4, 2012

Regeringen vill satsa 3 miljarder på nya Super-JAS från Saab. Men kostnaden ska rymmas i nuvarande försvarsbudget skriver tidningen Fokus i senaste numret. En ekonomisk utmaning eftersom kostnaderna för försvarslogistiken ska minska med 760 miljoner kronor per år de närmaste åren.

Minister nobbar cabotagestopp

maj 29, 2012

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd nobbar de nordiska åkeriorganisationernas förslag om time-out för tillfällig inrikestransport med utländska lastbilar, s k cabotage. ” Jag välkomnar möjligheterna för europeiska åkare att kunna verka inom hela EU.”

Vill stoppa utländska inrikestransporter i Norden

maj 15, 2012

Sveriges Åkeriföretag vill att regeringen tillfälligt stoppar trafiken för alla utländska åkare som kör inrikes i Sverige. Frågan drivs gemensamt i Norden av Nordic Logistics Association.

Varför är det så svårt att påverka lagret?

maj 7, 2012

Ofta hör man att lagervärdet är för stort och man måste göra något åt lagret. Men Lager kan bara påverkas genom att styra inflöde och utflöde, menar konsultbolaget ma-konsult osby, som tycker att kunskapen om lagervärde och överproduktion är dålig i svenska företag.

Debatt om bemanning i 3PL

april 20, 2012

Under rubriken ”Tredjepart och bemanning” skriver en anonym anställd vid ”ett stort lager utanför Jönköping” ett debattinlägg på tidningen Jönköpingsnytts hemsida jnytt.se. Skribenten beskriver en tuff arbetssituation med ”logistikjättar” som utnyttjar inhyrd personal och bemanningsföretag för att kringgå anställningsskydd och arbetsrätt.

Handels strejkvarslar lageranställda

mars 29, 2012

Handelsanställdas förbund varslar om konflikt på lager och butiker runtom i landet från den 13 april. Varslet berör totalt 5600 anställda på 65 arbetsplatser. "Vi har hela tiden betonat att varsel är vår sista utväg och nu har vi genom Svensk Handels agerande tvingats att ta detta steg" säger Lars-Anders Häggström, Handels förbundsordförande.

”Släng inte ut logistikcentraler på bästa åkerjord”

mars 22, 2012

Den globala livsmedelskrisen med stigande livsmedelspriser har satt fokus på jordbrukets viktigaste produktionsresurs – jorden. I Sverige finns några av världens mest värdefulla åkerjordar. Därför höjs alltfler röster för att rädda den.